1. monoamino oksidaz inhibitörleri seratonin, dopamin, adrenalin, histamin ve noradrenalin gibi beyinde bulunan hücreler arası transmitterlerinin hidrolizini ve metabolize olmasını sağlayan monoamino oksidaz enzimini inhibe eden ilaçlardır. bu ilacı kullanan kişilerde beyinde bu saydığım monoaminlerin miktarında artış olur. depresyonda bu monoaminlerin eksikliği söz konusu olduğu için monoamino oksidaz enzim inhibitörleri depresyon tedavisinde kullanılır.
    bu ilaç grubu sayılan bu monoaminlerin salgılanmasını direkt etkilemez, azaltmaz. öyle olsa idi bu ilaç grubu depresyonu tedavi edeceğine daha da belirgin kılardı.