motamot - youreads

  1. "kelimesi kelimesine" veya "hiçbir değişiklik yapmaksızın" anlamlarını taşıyan ve fransız lisanındaki "mot à mot" söz öbeğinden türkçeleşmiş olan kavramdır.