müdavim - youreads

  1. "sürekli devam eden" anlamına gelen arapça kökenli kavram;

    sürekli bir mekâna takılan, bir mekânın, bir yerin, bir ortamın, bir çevrenin düşkünü olan kimse. bir şeyi yapmayı alışkanlık hâline getiren kimse, tutkun, gedikli.