mukayese - youreads

  1. karşılaştırma, kıyaslama anlamlarına gelir.

    hayatta eyleme siftah yönümüzü (hep değişen) belirlerken tüm etkenleri ( iç + dış + tarifsiz) mukayese etme tekrarı içindeyizdir.