mümessil - youreads

  1. temsil eden, temsilci anlamlarına gelen arapça kökenli türkçe sözcük. (bkz: temsil)