münferit - youreads

  1. genele mal edilmeyen, bütünüyle kişiye özgü olan.

    bireysel, tekil, şahsa münhasır olan; kendine has özellikleriyle benzerlerinden ayrılan.

    not: kelimenin kökeni arapçadır.