1. 2. nesil lepton sayılırlar elektron gibi 1/2 spinli aile mensubudurlar fakat elektrondan biraz daha ağırdırlar, negatif elektrik yükü taşırlar.
  2. einstein genel görelilik deneylerinde müon saatleri kullanmıştı dünyanın en hassas saatleri. ağır yüklü bir parçacık, x ışınından daha radyoaktif bu nedenle gemi konteynerlarını vesair görüntülemek için x ışını yerine müon kullanıyorlar. daha ağır yüklü olduğu için daha derine gidiyor. son zamanlarda da cep boy bir müon dedektörü geliştirdi. zannediyorum üstünüze yakın bir yerde tutarsanız ne kadar radyoaktif müona maruz kaldığınızı hesap edebilirsiniz.