1. gazel ve kasidelere uygulanan divan edebiyatı tekniği. eser öyle bir yazılıyor ki, beyitler ortadan ikiye ayrıldığında kafiyelenmiş bir dörtlük oluşuyor. örnek olarak fuzuli'nin şu gazeli verilebilir;

    beni candan usandırdı, cefâdan yâr usanmaz mı?
    felekler yandı âhımdan murâdım şem’i yanmaz mı?

    kamu bîmârına cânan devâ-yı derd eder ihsan,
    niçin kılmaz bana derman beni bîmâr sanmaz mı?