1. musiki kelimesi, köken olarak latince "musica" kelimesine dayandığı söylenmektedir. diğer rivayet ise eski yunanca'daki "mousiké" kelimesi olup, kelimenin kökeni "müz (muse)" kelimesidir. milletler, latince kökene benzer şekilde kelimeyi kendilerine uyarlamış, arapça’da mûsîkā; farsça ve türkçe’de mûsikî olarak seslendirilmiştir.

    günümüzde musiki kelimesinin halen kullanıldığı alanlar mevcuttur. bir kesim, musiki tabiriyle türk sanat musikisi'ni, müzik denildiğinde de türk sanat musikisi harici diğer türleri kastetmektedir. türkiye çapında baktığımızda, türk müziği üzerine eğitim veren kurumlarda, musiki kavramının kullanıldığını görebiliriz.
    örneğin; ege üniversitesi devlet türk musikisi konservatuvarı, istanbul teknik üniversitesi türk musikisi devlet konservatuvarı, niğde üniversitesi türk musikisi devlet konservatuvarı gibi.
  2. eskiden müziğe verilen isim.

    bir takım aydın geçinen zevat "ben müzik dinlemem 'musiki'yi daha çok seviyorum" diyerek sanki müzik ve musikinin ayrı şeyler olduğunu düşünmektedir ne yazık ki... halbuki biri arapça diğeri fransızca bir kelime. tek fark bu.