mütekabiliyet - youreads

  1. karşılıklı olma durumu.

    "milletler arası münâsebetleri tanzim eden en mühim husus mütekābiliyet prensibidir."(ergun göze)
  2. devlet bazında düşünüldüğünde anlık reaksiyon verme hızıdır. yani bir savaş durumunda,doğal afet durumunda, yaşanacak toplumsal bir krizde vs. en hızlı ve en sağlıklı şekilde cevap ve reaksiyon gösterilmesidir.