mütekabiliyet - youreads  1. karşılıklı olma durumu.

    "milletler arası münâsebetleri tanzim eden en mühim husus mütekābiliyet prensibidir."(ergun göze)