1. sürekli, ara vermeden anlamına gelen arapça kökenli sıfat.