mütemadi - youreads

  1. sürekli, ara vermeden anlamına gelen arapça kökenli sıfat.