1. mütevazin, birbiriyle orantılı olan, birbirine uygun düşen anlamlarını veren arapça kökenli sıfat.