1. daha çok klasik türkçede geçen arapça kökenli bir sıfat olup iki öge arasındaki paralelliği belirtir. muvazi kelimesi "paralel" anlamına gelmekle birlikte, mütevazi de "birbirine paralel olan" anlamını verir.

    (ayrıca bkz: mütevazin)