mütevazi - youreads

  1. daha çok klasik türkçede geçen arapça kökenli bir sıfat olup iki öge arasındaki paralelliği belirtir. muvazi kelimesi "paralel" anlamına gelmekle birlikte, mütevazi de "birbirine paralel olan" anlamını verir.

    (ayrıca bkz: mütevazin)