1. mutlak değer, bir sayının sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığını ifade eder. dolayısıyla yalnızca pozitif değerler alabilir.