mutlakiyet - youreads

  1. devletin sınırlamalara bağımlı tutulmaksızın tek bir kişi tarafından yönetildiği rejim türüdür. yönetimde kuvvetler birliğini temel alan bir yaklaşım vardır. yargı, yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda (monark) toplantığı ve hükümdarın bütün siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimidir. (bkz: mutlak monarşi)

    mutlakiyet, (bkz: mutlakçılık) (bkz: saltçılık) (bkz: absolutizm) kavramlarıyla da anılır.