müzik tarihi - youreads 1. eski çağlardan günümüze müziğin tarihsel gelişimini ve varlığını kapsar. bilinen her kültür onun içinde yer alır ve bu nedenle müzik evrensel kültür olarak kabul edilir. müziğin kökenleri oldukça tartışmalıdır; yorumcular, müziğin dilden önce mi, sonra mı yoksa aynı anda mı ortaya çıktığı konusunda çok fazla anlaşmazlıkla birlikte, onu genellikle dilin kökeniyle ilişkilendirir. çok çeşitli disiplinlerden bilim adamları tarafından önerilmiş olan, ancak hiçbiri geniş çapta kabul görmemiş olan birçok başka teori mevcuttur. çoğu kültürün, genellikle kendi mitolojik, dini veya felsefi inançlarına dayanan, müziğin icadıyla ilgili kendi efsanevi kökenleri vardır.

  ilkel müzik kemik flütlerinin kanıtları üst paleolitik dönemde. izleri çoğunlukla ikonografik kanıtlarla ve ayrıca bazı basit flütler ve vurmalı çalgılarla sınırlı olan eski çağların müziği hakkında çok az şey bilinmektedir. bununla birlikte, bu tür kanıtlar, müziğin xia hanedanlığı ve indus vadisi uygarlığı gibi eski toplumlarda bir dereceye kadar var olduğunu göstermektedir. yazının gelişmesiyle, okuryazar uygarlıkların müziği - antik müzik - başlıca çin, mısır, yunan, hint, iran, mezopotamya ve orta doğu toplumlarında mevcuttu. bir bütün olarak antik müzik hakkında pek çok genelleme yapmak zordur, ancak bilindiği kadarıyla genellikle tek seslilik (monofoni) ve doğaçlama ile karakterize edilmiştir. eski şarkı formlarında, metinler müzikle yakından uyumluydu ve en eski müzik notaları bu dönemden kalma olsa da, rigveda ve shijing gibi birçok metin eşlik eden müzik olmadan hayatta kalır. birçok kültür, müziği çin dört sanatı ve ortaçağ quadriviumu gibi diğer sanat formlarıyla birleştirdi.

  tarihsel olarak, dinler genellikle müzik için katalizör olmuştur. hinduzim'in vedaları, hint klasik müziğini büyük ölçüde etkilerken, konfüçyüsçülüğün (konfüçyüsçülük) beş klasiği (dört kitap ve beş klasik), sonraki çin müziğinin temelini attı. islam'ın hızla yayılmasının ardından, islam müziği (islami müzik) iran'a ve arap dünyasına egemen oldu ve islam'ın altın çağı çok sayıda önemli müzik teorisyeninin varlığını gördü. erken hıristiyan kilisesi için ve onun tarafından yazılan müzik, birçok modern enstrümanın polifoni, personel notasyonu ve yeni ortaya çıkan biçimlerinin geliştiği ortaçağ müziğine devam eden klasik batı müziği geleneğini düzgün bir şekilde başlatır. bir toplumun müziği, dinin veya dinin yokluğunun yanı sıra, sosyal ve ekonomik organizasyon ve deneyim, iklim ve teknolojiye erişim dahil olmak üzere kültürünün diğer tüm yönlerinden etkilenir. müziğin ifade ettiği duygu ve düşünceler, müziğin çalındığı ve dinlendiği durumlar, müzisyenlere ve bestecilere yönelik tutumlar, bölgeler ve dönemler arasında farklılık gösterir. pek çok kültür sanat müziği (ya da 'klasik müzik'), halk müziği ve daha yakın zamanlarda popüler müzik arasında ayrım yapmıştır ya da ayırmaya devam etmektedir.

  birçok kültürün müziğin yaratılmasıyla ilgili kendi efsanevi kökenleri vardır. çin mitolojisinde çeşitli hikayeler vardır, en belirgini lüshi chunqiu'dan, müzisyen ling lun -sarı imparator'un (huangdi) emriyle- bambu flütünü efsanevi fenghuang kuşları. antik yunan mitolojisinde müziğin icadı, tanrıların kralı-zeus'un kızları olan çeşitli tanrıçalara, ilham perilerine; apollon, dionysos ve orpheus da eski yunanlılar için önemli müzikal figürlerdi. pers/iran mitolojisi, efsanevi bir şah olan cemşid'in müziği icat ettiğini söyler. hıristiyan mitolojisinde jubal, yaratılış 4:21'de "lir ve boru çalan herkesin babası" olarak adlandırılır ve bu nedenle hıristiyanlar için müziğin yaratıcısı olarak tanımlanabilir. saraswati-hinduizm'de müzik tanrısıdır, vainamöinen ise fin folklorunda erken dönem müzikal bir figür olarak benzer bir statüye sahiptir.

  ilkel müzik (40 bin yıl önce)
  antik müzik (3400 yıl önce)
  ortaçağ müziği (1600 yıl önce)
  rönesans müziği (600 yıl önce)
  barok müzik (400 yıl önce)
  klasik müzik (250 yıl önce)
  romantik müzik (200 yıl önce)
  popüler müzik (100 yıl önce)

  kaynak wikipedia