nam-ı değer - youreads

  1. farsça dil kurallarına özgü bir şekilde türkçeleşmiş söz öbeğidir. sahip olunan unvanın, lâkabın isabet olduğunu vurgulamak için kullanılır.

    diğer bir deyişle "nam-ı diğer nam-ı değer" dir. ayrıca (bkz: nam-ı diğer)