namık kemal - youreads

namık kemal

Kimdir?

namık kemal (d. 21 aralık 1840, tekirdağ - ö. 2 aralık 1888, sakız adası), türk milliyetçiliğinin öncülerinden, genç osmanlı hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir.
oyunları
vatan yahut silistre
gülnihal (1875)
âkif bey
zavallı çocuk (1873)
kara belâ
celâleddin harzemşah

romanları
intibah (1876)
cezmi (1880)

tarih konulu eserleri
bârika-i zafer
devr-i istîlâ
evrâk-ı perîşân serisi (1872)
silistre muhâsarası (1873)
kanije (1874)
osmanlı tarihi medhali (1888)

edebi tenkitleri
bahar-ı daniş (1874)
terceme-i hâl-i nevruz bey (1875)
mukaddeme-i celal (1888)
tahrîb-i harabat


 1. tahrib-i harabat olan eserini ziya paşa'ya karşı yazmıştır. ziya paşa'nın harabat adlı eserinde eski edebiyatı savunan duruşuna karşın namık kemal tahrib-i harabat'ı yazmıştır. tanzimat dönemin önde gelen şairlerinden olup tevfik fikret gibi şairlerin hayranlık duyduğu muhterem bir kişidir. ayrıca cezmi adlı eseri ilk tarihi roman özelliğini taşır.

  felek her türlü esbab-ı cefasını toplasın gelsin
  dönersem kahpeyim bir millet yolunda azimetten
 2. "edebiyatsız millet dilsiz insan gibidir.” demiştir. pek de güzel demiş..
 3. 19. yüzyıl da yaşamış vatan sevgisi ön plana çıkan bir şair.

  ölürsem görmeden millette ümit ettiğim feyzi
  yazılsın seng-i kabrimde vatan mahzun ben mahzun


  görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
  çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten
 4. "ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet”
 5. intibah ilk 30 sayfa çimene tasvir kalanida basit dil. cezmi benden çok uzak bir başladı hemen tarih geçiştirme hazırlama yok bir bakın yani