1. natüralizm veya doğalcılık, fesefede, sanatta ve edebiyatta doğayı ön plana alan yaklaşımdır.

    felsefede, tabiat olaylarını metafizik ögelere ve doğaüstü olaylara pek girmeden açıklama yaklaşımıdır. bir başka deyişle; doğayı, doğa ile açıklama çabası vardır. diğer taraftan, etik çıkarımları yaparken, etik olmayan ifadelere bakmak gerektiğini savunur. yani, iyi olanı, iyi olmayan üzerinden anlamaya ve anlamlandırmaya çalışma yaklaşımı vardır.

    sanatta ve edebiyatta ise, doğayı olduğu gibi gösterme, yansıtma yaklaşımıdır doğalcılık. natüralist sanatçılar ve yazarlar, betimlemelere ve detaylara önem verme kaygısı güderler.

    natüralizm akını, yükselişini émile zola öncülüğünde edebiyat alanında yaşamıştır. émile zola, le roman expérimental, yani deneysel roman adlı denemeleri ile 1880'lerde natüralist yaklaşımı temellendirmiştir. romanlarında betimlemelere sıkça ve geniş ölçüde yer veren bir yazardır. romanlarındaki ana karakterleri, yaşadığı ve büyüdüğü çevre ile ilişkilendirerek anlatır genellikle. ön planda tutmaya çalıştığı ana karakter değil, onun yaşadığı ve bir sebep-sonuç ilişkisi içersinde olduğu çevresidir.