ne idiği belirsiz - youreads

  1. ne olduğu belli olmayan; niteliği belirlenemeyen (şey) veya kimliği belirlenemeyen (kimse)

    ne olduğu, nerden geldiği, kime, neye ya da nereye ait olduğu, hangi vasıflara sahip ve nelere kadir olduğu hususları bakımından gayrimuayyen kalan yahut muamma olan.

    soyu sopu ve tıyneti bilinmeyen, cibilliyetsiz, tekin olmayan.

    (bkz: bilinmeyen) (bkz: gayrimuayyen) (bkz: anonim) (bkz: ufo) (bkz: mihrak)