1. homo sapiens'lerin çağdaşı olmak yerine ilkeli diyebileceğimiz, yoğunlukla avrupa, ürdün ve mısır'da izlerine rastlanan, homo sapiens'lere göre fiziki olarak daha iri ve yapılı olan, fakat hem zeka bakımından hem de çeviklik, yani manevra kabiliyeti ve atiklik konusunda daha zayıf ya da ilkel olan, alınları geniş ve kafatasları arkaya doğru bombeli insansı yaratıkslardır. neanderthallerin soyunun aniden tükenmesine sebep olarak bilim adamları iklim şartlarını, hastalıkları, homo sapienslerin gelip neandertalleri öldürdükleri, tamamen yok ettikleri iddialarında bulunmakla beraber, kimileri de aslında neanderthallerin homo saphienslerle çiftleşerek bildiğimiz insanı meydana getirdiklerini belirtmektedirler. açıkçası bu şartlarda durumları tam bir muammadır.
  2. homo sapiense ulaşan yolda bir ara form değil homo sapiens'le ortak bir ataya sahip bir türdür.

    neandertallerin, homo sapiens'e yani insana yenilmesinin nedenleri olarak iletişim ve organizasyon yeteneklerinin daha zayıf olması ve soyut kavramları kavrayabilmekte insanın iyi olması vs gibi faktörler gösterilmektedir, ileri sürülmektedir. ki bunlar insanın piramitin en tepesinde yer almasının temel nedeni oluyor.

    yine de tam olarak yenilgiden söz edilemez. homo sapiens neandertal çiftlerinin üreme kabiliyeti olduğu ve günümüz avrupalı insanının neandertal genleri de taşıdığı saptanmıştır.