necati bey - youreads

necati bey

Kimdir?

türk şiirinin köşe taşlarından biri olan divan şairi. asıl ismi isa'dır.

doğum tarihi bilinmemektedir. doğum yeri olarak bazı kaynaklar kastamonu'yu gösterse de asıl doğum yeri edirne'dir. kastamonu'da yetişip şöhret bulmuştur. fakir bir ailenin çocuğu veya yetimdir. ihtiyar bir kadın tarafından evlat edinilip, yetiştirilmiştir.

kastamonu'da şöhret bulan necâtî'nin döne döne redifli şiiri bir kervanla birlikte bursa'ya gelir. bir şiir meclisinde bulunan fatih'in veziri ve kendisi de iyi bir şair olan ahmed paşa necati'nin şiirini görünce çok beğenmiş, iltifat etmiştir. daha sonra necâtî yine bir şair olan fatih'e kasideler sunarak onun dikkatini çekmiştir.

fatih'in ölümünden sonra 2. beyazıd'a intisap etti ve oğullarının hizmetinde bulundu. 1509'da vefat etti. kabri unkapanı imç çarşısı arkasındaki mezarlıktadır.

necati, sade bir türkçe ile zarif şiirler söylemiştir. her bir şiiri bir sehl-i mümteni örneğidir. klasik üslubun büyük temsilcilerindendir ve kendinden sonra gelen tüm şairleri etkilemiştir. şiirleriyle ilgili diğer bir önemli nokta, atasözü ve deyimleri çokça kullanmasıdır.

Bu başlığa bugün yorum yapılmamış.