nedensellik - youreads

 1. olayların ve olguların bir sebep-sonuç ilişkisi ile birbirlerine bağlı olduğunu savunan felsefî bir terimdir.

  nedensellik anlayışına göre, evrende bir düzen vardır. yaşanmış olaylar, yaşanmakta olan olaylar, yaşanacak olan olaylar bu düzenin temellendirdiği neden-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşmektedir. dolayısıyla, bu düzeni olabildiğince çözerek - nedenleri ve sonuçları inceleyip belirleyerek - ileride oluşacak olaylara dair bilgi elde etmek mümkündür.

  bu görüşün savunduğu somut argümanlar ve görüşün kendi içindeki prensipleri:

  - aynı sebepler, aynı sonuçlara yol açtığına göre, "sebep-sonuç ilişkisi kesindir ve sabittir"
  - bu durumda; evrende gerçekleşen "olaylar ve olgular kesin olarak ve sabit bir biçimde öngörülebilir"

  belirlenimciliğin temel prensibidir. (bkz: determinizm)

  "neden?" sorusu bilimin en temel sorusu olarak görülmüş ve bu sorudan yola çıkarak ulaşılan nedensellik kavramı, bilimin de en önemli yasalarından biri olarak kabul edilmiştir. (bkz: bilim)

  nedensellik ayrıca; (bknz: epistomoloji^:bilgi felsefesi^) (bknz: ontoloji^:varlık felsefesi^) (bknz: metafizik^:fizikötesi^) ve (bknz: teoloji^:tanrı bilimi^) gibi alanlarda senelerden beri tartışılagelmektedir.