1. ucuncu kranial sinir. iki tanesi haric gozu hareket ettiren kaslari inerve eder.