1. birinci kranial sinir. regio olfactoria'dan baslar, koku duyusunu beyne tasir. tam olarak periferik sinir sayilmayan iki kranial sinirden biridir.