nesli tükenmekte olan canlılar - youreads  1. Nesli tükenmekte olan hayvanlardan biri Kelaynak’tır. Dünyada sadece Türkiye’de Birecik/Urfa ve Fas’ta koruma altında az sayıda bulunmaktadırlar. Dünya popülasyonları yaklaşık 500 bireydir. Türünün doğal yaşam alanı Alpler’den Kızıldeniz’e, Fas’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadır. Yanlış tarım politikaları sonucunda kurutulan sulak alanlar ve böcek öldürmek için tarlalarda kullanılan ağır kimyasallar bu kuşun neslini tükenmenin eşiğine getirmiştir.
    Günümüzde Türkiye’de 83 kelaynak olmakla beraber 13 tane yavru bulunmaktadır.Ve Birecik’teki kelaynakların sağlık durumları da iyidir. Kelaynaklar da yakında nesli tükenen hayvanlar arasına katılabilir.

    kelaynak