1. bu psikosomatik hastalarda oldukça sık görülen, nevrotik ya da psikotik depresif durumlardan farklı, melez bir depresif durumdur. bu haller temel olarak asteni, saf bir depresyon duygusu, bazen gelişimleri boyunca görülebilen kaygı ve duygusal krizlerle kendini gösterebilirler. bunlar ne kendini suçlamanın, ne de hatta bilinçli suçluluğun olmadığı, kişisel değersizlik ve narsisistik yara duygularının seçici olarak bedensel alana kaydığı bir nesneye sahip olmayan depresyonlardır. yani bunu bilindik depresif durumdan ayıran, bilindik depresif duygunun bir nesne kaybına ve buna bağlı suçluluk duygusuna sahip olması iken, bu depresyon da herhangi bir nesneden bahsedilmez, söze aktarılması çok zordur ancak bir depresyon durumu vardır. fransız psikanalitik psikosomatiğinin bir kavramıdır.