1. -cisimler, hızını ve yönünü değiştirecek bir kuvvet uygulanmadıkça sabit hızla dümdük gider ya da oldukları yerde durmaya devam eder.
    -her kuvvet, uygulandığı cismin kütlesiyle orantılı bir ivme yaratır. f=m.a
    -her etki kuvveti, aynı büyüklükte fakat ters yönde bir tepki kuvveti yaratır.