normal dışı davranış - youreads

 1. düşük k sabitine sahip olmak sizi normal yapmaz.
  bir davranış/bu davranışı gösteren kişi sayısı=k sabiti
  homofobik bir kabiledeki heterofobik kişi normal değil midir?
  ne çok normalize ediyor, ne çok insanları sınıflandırıyor ve standart sapması yüksek insanları aramızdan ne kolay ayırıyoruz. davranış normalizasyonu bu, normal insanların yaptığı, bir düşük k sabiti, normal mi oldunuz sanki? durduğun yer, baktığın yer, kendini tanımladığın yer.
  normal olmayın, kendiniz olun.
  çoğunluğun normalize ettiği davranışlardan, anlamlı ve yüksek bir standart sapma ile ayrılan davranışlardır.