nothronychus - youreads

  1. 90 ila 92 milyon önce geç kretase (tebeşir) döneminde, kuzey amerikanın güneyinde yaşamış bir dinozor türüdür. theropod alttakımının therizinosaur familyasına mensuptur.

    nothronychus'lar, bir therizinosaur cinsi olarak otobur hayvanlardır ve theropod alttakımından etobur tyrannosaurus'lar ile akrabadırlar. aralarındaki en temel fark, therizinosaur familyasının vejetaryen olmasıdır. fakat, et yemekten vazgeçip ot yemeye adapte olmaları onların besin kaynağı için rekabete girmedikleri etobur atalarına av olmayacakları anlamına da gelmemiştir; aynı dönemde bir arada yaşadıkları tyrannosaur familyası avcılarının potansiyel avlarından birisiydiler.

    lâkin, nothronychus'lar çevrelerindeki büyük yırtıcılar için kolay lokma değillerdi. çünkü, veganlıkla beden, besin ve sindirim sistemlerinde meydana gelen değişiklikler, karnivor (etçil) yırtıcılık dönemlerinden kalma bazı özelliklerini köreltmemiş, aksine güçlendirmişti; iki ayağı üzerinde hareket eden bu hayvanların ön ayakları, tyrannosaur'larınki gibi körelmemiş, üç çatallı ön ayak parmakları ve pençeleri zamanla gelişmişti. bunun yanında, yetişkinlikte 5 ila 6 metre arasında boya sahip olan bu dinozorlar, tyrannosaur'lara göre ayakta çok daha dik durabiliyorlar ve hançer şeklindeki pençelerini kullanarak kendilerini büyük yırtıcılara karşı savunabiliyorlardı. diğer yandan, boyunları incelmiş ve uzamış, kafaları ve ağızları küçülmüş, dişleri öğütücü duruma, gövdeleri de daha hantal duruma gelmişti.