observer - youreads 1. türkçe: gözlemci, gözcü

  ***

  (bkz: fringe) dizisinde konu edinilen "geleceğin insan nesli"dir.

  bembeyaz insan ırkıdır. hepsi erkektir bunların. standart takım elbise, kravat, kundura, şapka giyerler. saç ve kıl yoktur. duygularının körelmiş olduğunu göz önünde bulundurursak, bildiğimiz "odun erkek" modelini temsil ederler ^:gb^

  zamanda yolculuk, zamanda atlama yapma, akıl okuma gibi yetenekleri, normal bir insanın algı ötesi hareket özellikleri vardır.


  !---- spoiler ----!

  istikbâlin bilimadamları, mükemmel insan modeline ulaşmak için çalışmalar yapmaktadırlar. insanı zayıflattığını düşündükleri bazı duyguları pasif hâle getirerek dünyayı ve geleceği daha iyi yapabileceğini düşündükleri bir insan protatifi üretirler. daha sonra seri üretime geçilir.

  üretilen yeni insan modelleri, oldukça teknolojik bir bünyeye sahiptirler. ama, duyguları aşırı körelmiştir ve aşırı pragmatik özellikler sergilemeye başlamıştırlar. bilim insanlarının onları ortaya çıkarma amacına ters düşerek önce geleceği istilâ ederler ve yeni neslin kontrolünü ele alırlar. sonra ise geleceğin dünyasını mahvederler.

  ileri teknolojiye sahip geleceğin insan ırkı, kendilerine yeni bir yaşam alanı bulmak için zamanda yolculuk edip insanlık tarihini gözlemleyecek ve raporlayacak bir ekip kurarlar (ki bu ekip dolayısı ile "observer" ismini almışlardır). bu ekibin amacı, sadece geçmişi incelemek ve raporlamalar yapmaktır. çünkü, geçmişte yaşanan olaylara yapacakları herhangi bir etki sonucu, gelecek de değişmekte, yeni olasılıklar ortaya çıkmaktadır. diğer taraftan, duruma göre geçmişte yaşanan olaylara etki edecek ve onu kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirecek başka bir ekip de kurmaları mümkündür.

  şöyle de vurucu bir sahne: tıklayınız

  !---- spoiler ----!