öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler - youreads  1. nazal kavitenin (burun boşluğu) her iki tarafı konjesyon(tıkanma) ve dekonjesyon(açılma) evreleriyle karakterize nazal siklüs gösterir.
    bu siklüs popülasyonun %80’inde vardır.
    bir tarafta konjesyon olurken diğer tarafta dekonjesyon olur. bir süre sonra tersi olur.