oksimoron - youreads

  1. son 48 saattir malum kitle tarafından tavan yaptırılan "sandık darbesi" kavramı.