ölü atlar - cahit zarifoğlu - youreads

 1. karışık bir iç deniz bunalımı
  zafersiz bir kalyonda
  ölümün her anki hatırasından uzak
  insanı her halinden tanıyan
  sakat bir ölü atlar alıcısı

  ucuza kilitlenmiş bir dağ ceylanı
  ancak bir tabuyu öldürecek bir zamanda
  göğün bütün ön görmelerinden uzak
  fenerler tutulup tekmeler atılan
  önemli bir eski çağ tanrısı

  telaşla yenilen analarda kayboluşları
  sevgisiz kalan babalarla
  lekesiz bir güneşle ancak
  çocuğunu sardığı bezler arınan
  ağrıtmaz sanılan bir yaşamak şarkısı

  ikisinden birini örter kanadı
  durulmayıp tabessüm ettirilen şarkıda
  sevinçsiz canlara dayanmak
  her an bir başka ışıksızı arayan
  acıması bir çocuğun masal cücelerine