ölüm - youreads  1. hayatın son bulması durumu. pratik olarak doğmamış olmakla aynı durum.