ömer hayyam - youreads

ömer hayyam

Kimdir?

gıyaseddin eb'ul feth ömer ibni ibrahim'el hayyam veya ömer hayyam (farsça: عمر خیام)(d. 18 mayıs 1048 - ö. 4 aralık 1131) iranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom. hayyam nişaburludur. yaşadığı dönemin ünlü veziri nizamül-mülk ve hasan sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü alimi muvaffakeddin abdüllatif ibn el lübad'dan eğitim görmüş ve hayatı boyunca her ikisi ile de ilişkisini kesmemiştir. bazı kaynaklar; hasan sabbah'ın rey kentinden olduğu nizamül-mülk'ün de yaşça ömer hayyam ve hasan sabbah'tan büyük olduğunu ve böylece aynı medresede eğitim görmediklerini belirtmektedir. yine de ömer hayyam, hasan sabbah ve nizamül-mülk'ün ilişki içinde olduklarını inkar etmemektedir. (kaynak: semerkant-emin maluf emin maluf'un bu kitabında hasan sabbah ve nizamül-mülk ile ömer hayyam'ın ilişkisini ve hikâyelerini kurgulamış olabileceği de düşünülmelidir. hayyam'ın kendi dilinden yazılı böyle bir açıklaması yoktur.) birçok bilim adamınca batıni, mutezile anlayışlarına dâhil görülür. evreni anlamak için, içinde yetiştiği islam kültüründeki hakim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarı ile dörtlükler halinde dışa aktarmıştır. çadırcı anlamına gelen "hayyam" takma adını babasının çadırcılık yapmasından almıştır. ayrıca istanbul'un beyoğlu ilçesinde bir semte adını da vermiştir. tarlabaşı bulvarında sakızağacı ışıklardan başlayıp, tepebaşı'na kadar inen caddenin adıdır. hayyam aynı zamanda çok iyi bir matematikçiydi. binom açılımını ilk kullanan bilim adamıdır. hayyam, genelde şiirlerindeki eğlence düşkünlüğünün belirgin olmasından dolayı rubâileri ile ünlenmiştir. geçmişte yaşamış birçok ünlünün aksine ömer hayyam'ın doğum tarihi günü gününe bilinmektedir. bunun sebebi, ömer hayyam'ın birçok konuda olduğu gibi takvim konusunda da uzman olması ve kendi doğum tarihini araştırıp tam olarak bulmasıdır. rubailerinde, dünya, var oluş, allah, devlet ve toplumsal örgütlenme biçimleri gibi hayata ve insana ilişkin konularda özgürce ve sınır tanımaz bir şekilde akıl yürüttüğü görülmektedir. akıl yürütürken ne içinde yaşadığı toplumun ne de daha öncesi zamanlarda yaşamış toplumların kabul ettiği hiçbir kurala bağlı kalmamış, kendinden önce yaşayanların insan aklına koymuş olduğu sınırları kabullenmemiş, bir anlamda dünyayı, insanı, var oluşu kendi aklıyla baştan tanımlamış; bu nedenle de çağını aşarak "evrenselliğe" ulaşmıştır. ancak unutmamak gerekir ki hayyam'ın yaşadığı dönem, kendisi gibi çağları aşan ve tarihin gördüğü en büyük düşünürlerden birini yaratacak sosyo-kültürel altyapıya sahipti. kendi tarihinin belki de en aydınlık dönemlerini yaşayan islam dünyasında felsefenin hak ettiği ilgiyi gördüğü, selçuklu saraylarında ise sentez bir orta doğu kültürü (türk-hint-arap-çin-bizans) oluşmaya başladığı bir dönemde yaşayan düşünür, böylece nispeten yansız ve bilimsel bir öğrenim görmüş, müslüman fakat felsefeyi günah saymayan bir toplum içinde özgürce felsefe ile ilgilenebilmiştir. hayyam, aynı zamanda dünya bilim tarihi için de önemli bir yerdedir. dünyanın ilk rasathanesini kurmuştur. günümüzde kullanılan miladi ve hicri takvimlerden çok daha hassas olan celali takvimi'ni hazırlamıştır. okullarda pascal üçgeni olarak öğretilen matematik kavramı aslında ömer hayyam tarafından oluşturulmuştur. matematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim adamlarındandır. birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir. ömer hayyam'ın mezarı, nişapur, iran. pek çok rubai ünü sebebiyle hayyam'ınkilerine karıştırılmıştır, bilinen kadarıyla rûbailerinin sayısı 158'dir. fakat kendisine mal edilenler binin üzerindedir. ayrıca ömer hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır. rubailerinin türkçeye çevirisi farklı birçok çevirmen tarafından yapılmışsa da rubaileri türk halkına sevdiren çeviri sabahattin eyüboğlu tarafından yapılmıştır.


 1. ben olmayınca bu güller, bu serviler yok.
  kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok.
  sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok.
  ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.
 2. ''ferman sende, ama güzel yaşamak bizde:
  senden ayığız bu sarhoş halimizde.
  sen insan kanı içersin, biz üzüm kanı:
  insaf be sultanım, kötülük hangimizde?''

  hislerimize tercüman olmuş şair. harbiden kötülük hangimizde?
 3. ben ne camiye yararım, ne havraya!
  bir başka hamur benimki, başka maya.
  yoksul gavur, çirkin orospu gibiyim:
  ne din umrumda, ne cennet, ne dünya!
  kahve
 4. ne kazandım dünyadan? sorulunca: hiç.
  şu kısacık yaşama sarılınca? : hiç.
  yanan neşe mumuyum, üzme boşuna;
  cem elinde kadehim, kırılınca: hiç.
  rihan
 5. var mı dünyada günah işlemeyen söyle:
  yaşanır mı hiç günah işlemeden söyle;
  bana kötü deyip kötülük edeceksen,
  yüce tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.
 6. gerçeği bilemeyiz madem,ne yapsak boş;
  ömür boyu kuşku içinde kalmak mı hoş?
  aklın varsa kadehi bırakma elinden
  bu karanlıkta ha ayık olmuşsun,ha sarhoş.

  rubailer
 7. için temiz olmadıksan sonra
  hacı hoca olmuşsun, kaç para!
  hırka, tespih, post, seccade güzel;
  ama tanrı kanar mı bunlara?
 8. "akılla bir konuşmam oldu dün gece;
  sana soracaklarım var, dedim;
  sen ki her bilginin temelisin,
  bana yol göstermelisin.
  yaşamaktan bezdim, ne yapsam?
  birkaç yıl daha katlan, dedi.
  nedir; dedim bu yaşamak?
  bir düş, dedi; birkaç görüntü.
  evi barkı olmak nedir? dedim;
  biraz keyfetmek için
  yıllar yılı dert çekmek, dedi.
  bu zorbalar ne biçim adamlar? dedim;
  kurt, köpek, çakal makal, dedi.
  ne dersin bu adamlara, dedim;
  yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar, dedi.
  benim bu deli gönlüm, dedim;
  ne zaman akıllanacak?
  biraz daha kulağı burkulunca, dedi.
  hayyam'ın bu sözlerine ne dersin, dedim:
  dizmiş alt alta sözleri,
  hoşbeş etmiş derim
  , dedi."

  diyecekleri bu kadar :)
 9. hiç,bildikleri hiçtir,bilmek istedikleri hiç,
  bak da gör şu cahilleri,kurulmuşlar tepesine dünyanın,
  olardan değilsen şayet kafir derler adama,
  boş ver onları hayyam, sen bak kendi yoluna.
  ömer hayyam
 10. sevgili seninle ben pergel gibiyiz
  iki başımız var,bir tek bedenimiz
  ne kadar dönersem döneyim çevrende
  er geç baş başa verecek değil miyiz?