ömer lütfi barkan

Kimdir?

1902 senesinde edirne’de doğdu. ilk tahsilini edirne numune mektebinde gördü. edirne muallim mektebini bitirdikten sonra üç yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. 1923’te istanbul’a giderek yüksek muallim mektebine girdi. daha sonra darülfünun (istanbul üniversitesi) edebiyat fakültesi felsefe bölümünü bitirdi.
1927 senesinde strasbourg üniversitesi edebiyat ve hukuk fakültelerinde lisansını tamamlayıp yurda dönünce eskişehir lisesi felsefe öğretmenliğine tayin edildi. 1933 senesinde yapılan üniversite reformu sırasında doktora ve doçentlik tezi hazırlamadan, doğrudan edebiyat fakültesi türk inkılap tarihi kürsüsü doçentliğine getirildi. 1937 senesinde bu vazifesi de devam etmek üzere iktisat fakültesi iktisat tarihi ve iktisadi coğrafya kürsüsüne nakledildi. 1939’da “osmanlı imparatorluğunda kuruluş devrinde toprak meseleleri” konulu tezini bitirerek doçent oldu. 1941 şubatında profesörlüğe yükseltildi. iktisat fakültesindeki derslerinin yanında, edebiyat ve fen fakültelerinin inkılap tarihi derslerini de yürüttü. ayrıca hayriye lisesinde felsefe öğretmenliği, yüksek muallim mektebinde müzakerecilik yaptı. hukuk fakültesinde türk hukuku târihi ve toprak hukuku, edebiyat fakültesinde türkiye teşkilat ve müesseseleri tarihi dersleri okuttu.
1950’de iktisat târihi kürsüsü başkanı oldu. 1950-1952 yılları arasında iktisat fakültesi dekanlığı yaptı. 1955’te türk iktisat târihi enstitüsünü kurdu. emekli oluncaya kadar bu enstitünün müdürlüğünü yürüttü. 1957 yılında ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi. aynı yıl strasbourg üniversitesi tarafından kendisine “şeref doktoru” ünvânı verildi. 1963-1972 yılları arasında istanbul özel iktisâdî ve ticârî ilimler okulunda genel iktisat târihi dersleri verdi. 1972 senesinde milletlerarası oryantalistler birliğine bağlı osmanlı ve osmanlı öncesi târih komitesi başkanı oldu. 1973’te yaş haddinden emekli oldu. 23 ağustos 1979’da istanbul’da öldü.

Bu başlığa bugün yorum yapılmamış.