organizma - youreads

  1. canlı, organizma veya canlı organizma şeklinde tanımlanan, yaşamını sürdürebilecek uzuvlara, organ mekanizmasına ve sistemine sahip varlıktır.

    organizma (uzviyet) kavramı tek başına ele alındığında, bir canlı varlığı meydana getiren organlar bütünü ve sistemidir.

    (ayrıca bkz: mikroorganizma)