ortaçağ müziği - youreads  1. dini törenlerde düzenli olarak kullanılan ilk müzik, sözlü gelenekte hafızaya adandı ve onu kaydetmek için notasyon icat edilene kadar yüzyıllar boyunca bu şekilde aktarıldı. "mousike" kelimesi, müziğin hayati bir rol oynadığı antik yunanistan'dan gelir. yunanlılar (aralarında platon, aristoteles ve pisagor) tarafından geliştirilen müzikal fikirler topluluğu, daha sonraki zamanlarda, yunan kültürünün romalılar tarafından batıya aktarılmasından sonra müziğin batı avrupa'daki gelişiminin temelini oluşturdu. antik yunanistan'da kullanılan enstrümanlar arasında genellikle şarkılarda şiire eşlik etmek için kullanılan lir ve flüt bulunur. erken dönem batı hıristiyan müziğinde enstrümanların yokluğu, kısmen algılanan pagan kökenlerine karşı bir tepki olarak anlaşılabilir.

    hıristiyanlık-roma imparatorluğu boyunca yayıldı ve 1700 yıl önce devlet dini oldu. 1600 yıl önce bizans imparatorluğu'nda (şimdi türkiye ve yunanistan) bizans müziği'nin belirgin ve çeşitli müzik uygulamaları mevcuttu. hem dini müzik hem de seküler müzik yaygındı. ilk büyük major-kontakion idi ve melodist romanos en önde gelen bestecisiydi. aynı dönemdeki batılı muadilleri gibi, bizans bestecileri de esas olarak erkekti. kassia bunun önemli bir istisnasıdır; eserleri bizans ayinine giren tek kadındı.

    ortaçağ müziği 1500 yıl öncesinden 600 yıl öncesine kadar ortaçağ boyunca batı avrupa'nın dini müziğini (litürjik müzik ) ve seküler müziğini (laik) kapsar (gregoryen ilahisi ve koro müziği) klasik batı müziğinin ilk ve en uzun majör dönemidir ve bunu rönesans müziği izler; iki dönem, müzikologların genel olarak erken müzik olarak adlandırdıkları, ortak uygulama döneminden önce gelenleri içerir. ortaçağ'ın geleneksel bölünmesini takiben, ortaçağ müziği erken, yüksek ve geç ortaçağ müziğine ayrılabilir.

    ortaçağ boyunca, batı müziğini ortak uygulama dönemi'nde (barok dönem, klasik dönem ve romantik dönem) gelişen normlara dönüştürecek müzik notasyonu ve müzik teorisi uygulamalarının temeli atıldı. bunlardan en önemlisi, bestecilerin şarkı melodilerini ve enstrümantal parçalarını parşömen veya kağıt üzerine yazabilmelerini sağlayan kapsamlı bir müzik notasyon sisteminin geliştirilmesidir. müzik notalarının geliştirilmesinden önce, şarkılar ve parçalar, bir şarkıyı bilen bir kişiden diğerine "kulaktan" öğrenilmek zorundaydı. bu, kaç kişiye yeni müzik öğretilebileceğini ve müziğin diğer bölgelere veya ülkelere ne kadar yayılabileceğini büyük ölçüde sınırladı. müzik notalarının gelişimi, şarkıların ve müzik parçalarının daha fazla sayıda insana ve daha geniş bir coğrafi alana yayılmasını kolaylaştırdı. bununla birlikte, özellikle ritim ve çokseslilik ile ilgili teorik ilerlemeler, batı müziğinin gelişimi için eşit derecede önemlidir. bilinen en eski kadın bestecilerden bir diğeri hildegard von bingen. katolik kilisesi için neredeyse hepsi kadın sesleri için olan pek çok eser yazdı.

    kaynak wikipedia ve music world org