1. avrupa ve amerika, yani batı merkezli olarak yapılan, türkiye'nin öte tarafı yani şark bölgesi olan yakın doğu ve uzak doğu toplumlarının kökeni, dili, dini, rengi vesaire ile ilgili çalışma yapanlara denir.
    diğer bir deyişle doğu bilimci, doğu üzerinde araştırma yapan kişi.
    bu bilime ise oryantalizm denir.

    buna eş anlamlı kelimeler ise
    (bkz: şarkiyatçı)
    (bkz: müsteşrik)