oryantasyon - youreads

  1. yönlendirme, rehberlik etme, uyumlanma (uyumlu hâle gelme ve uyumlu hâle getirme) gibi anlamlar taşıyan fransızca kökenli türkçeleşmiş kavram.

    şirketlerin, çeşitli kurum ve kuruluşların ya da muhtelif grup ve toplulukların eğitim, toplantı, konferans gibi toplu etkinlik formatlarıyla düzenledikleri adaptasyon, işleyişe alıştırma, farklı departmanlara ve ekiplere yönlendirme programlarıdır. oryantasyon, yeni katılımcıların teorik bilgi edinmelerini ve bu şekilde işleyen düzene ayak uydurmalarını amaçlamaktadır. aynı kurumdaki farklı departmanlar veya aynı topluluktaki farklı ekipler, farklı oryantasyon çalışmaları da yürütebilirler.