paleozoyik - youreads  1. ilk bölümünü kapsayan ordovisiyende kuşkusuz en önemli olgu ilk omurgalı hayvanların görülmeye başlanmasıdır. silüryen'de yaygınlaşmışlardır. diğer önemli konu da deniz içinde yaşayan bitkilerin ilk defa karaya yayılmalarıdır. kaledonyen teknonziması ile beraber meydana gelen orojenik olaylar şiddetli volkanizma faaliyeti ve bu iki olguya bağlı olarak iklimde meydana gelen değişmeler dolayısıyla denizlerin çekilmesi ile sığ deniz tabanları ile göllerin kıyı kesimlerinin kara haline gelmesi gibi çok aktif bir dönem içinde kalan canlılar kuşkusuz bu değişik ortam şartlarından etkilenmişlerdir. adapte olamayan birçok tür ortadan kalkmıştır.

    devoniyen döneminde hayli gelişmiş olan balık türlerinden oluşan bir deniz fuannası meydana gelmiştir. bundan dolayı devoniyen dönemi de (350 -400 milyon yıl) balıklar dönemi olarak adlandırılmıştır. karalarda yaşamı sağlayacak kadar doğal ortam gelişmiş bitkiler oldukça yaygınlaşmıştırç. bu dönemde kırkayaklar kanatsız böcekler ortaya çıkmıştır.bunları da daha sonra hem karada hem de suda yaşayan omurgasızlardan kurbağalar ve selenterler izlemiştir.

    karbonfiber döneminde karalarda sürüngenler çoğalmıştır. bu dönemde tek kabuklu hayvanlar ortaya çıkmış merca ve yumuşakçaklara ait türlerin sayısı çok artmıştır. karalar üzerinde karbonfiber'in nemli ve sıcak iklimi dolayısıyla geniş bataklıklarda ormanların içinde dünyanın ilk karakteristik böcekleri ortaya çıkmıştır. yani kısaca bu dönemde böcek türlerinde fazlaca bir artış gözlemlenmiştir. sonrada hepsi yok olmuştur.

    permiyende iklim soğumuş, ve yeryüzündeki büyük buz kütleleri oluşmuştur. buzullar sahasındaki dondurucu soğukların yanısıra bazı bölgeler ise aşırı kuraklık nedeniyle çöllere dönüşmüştür. yani tüm paleozoyik dönemin fuannasının değişen iklim koşulları nedeniyle uyum sağlayamayıp ortadan kalkmıştır.