1. papatyanın çiçek yapraklarının sırayla bir olumlu sonuca, bir olumsuz sonuca işaret edecek şekilde teker teker koparılmasıyla bakılan ve kalan son yaprağın işaret edeceği yüzde elli ihtimalli sonuca göre bir değerlendirme yapılan fal türü. ayrıca (bkz: yazı tura)

    şahsî not: "be amk, çiçeğin günahı ne..."