pasavan - youreads

  1. kendi ülke sınırlarının dışında bahçe, bağ ve tarlası bulunan yahut geçerli başka bir sebeple sınırın karşı tarafına geçme ihtiyacı bulunan sınırdaş ülke vatandaşlarının serbestçe girip-çıkmaları için düzenlenen süreli izin belgesi.

    not: kelimenin kökeni fransızcadır.