• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
Yazar platon
philebos - platon
platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. hıristiyan ortaçağ felsefesine ve islam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce yıl öncesinden ele almış ve ilk büyük felsefi sistemi inşa etmiştir.philebos, platon'un kendisini bütün bir hayatı boyunca çokça meşgul etmiş olan bir konuyu, yani "iyi hayatın ne olduğu" meselesini son kez ve mümkün olduğu ölçüde ayrıntılı bir biçimde ele aldığı diyaloğudur. olgunluk dönemi eserlerinin doruk noktasını oluşturan devlet'te, toplumda iyi hayatı bütün ayrıntılarıyla ele alıp tartışmış olan platon, devlet'ten sonra kaleme aldığı bu diyalogda daha önce protagoras, gorgias ve phaidon diyaloglarında karşı çıktığı hazcılığı bir kez daha gündeme getirir. hazzı ve hazzın iyi bir hayatın belirleyici veya önemli bir bileşeni olup olmayacağı konusunu enine boyuna tartışır. philebos, platon'un pythagorasçı felsefeyle olan ilişkisini ve filozofun yaşlılık dönemi diyaloglarının diyalektiği veya temel yöntemi haline gelen toplama ve bölme yönteminin yeni bir örneğini vermesi bakımından da önemli bir diyalogdur. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)


  1. sokratesin hedonistlere karşı erdem ve bilginin üstünlüğü savunduğu diyalog halindeki kitap. özetle haz duygusunun azı çoğu vardır, acı hazzın temelini oluşturur demek ki yeterince acı çekmediysen yeterince de haz duyamazsın diyor sokrates. yani sürekli haz alacak şeyler yaparak yaşamak mutlu yaşamak değildir diyor. akabinde de bilgi erdemdir, insan bilmek anlamak için yaşamalı, mutluluk bilgiden geçer diyor.
    abi