1. şair, ozan, duygulu kişi anlamlarına gelen söylenişi hoş yabancı bir kelime.