poet - youreads  1. şair, ozan, duygulu kişi anlamlarına gelen söylenişi hoş yabancı bir kelime.
  2. kökeni itibariyle yaratıcı anlamına gelen sözcük.