• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
poetika ve felsefe - abdullah şevki
bu kitap, yazarın iki tamamlayıcı unsuru olan poetika ve felsefeyi zamanın ruhunun (zeitgeist) doğru anlaşılması ve yorumlanması bağlamında bir araya getiriyor. kitapta kuramsal açıdan poetika ve felsefenin niteliğinden çok, bu iki alanın sınırları dahilinde günümüze değin yerel ve evrensel edebiyat ve felsefe konuları birbirini tamamlayıcı biçimde, özgün bir bakış açısından işlenmiştir.poetika ve felsefenin güncel konular dahilinde birlikte ele alınması yeni bir yaklaşım biçimi değil kuşkusuz. antik çağların büyük filozoflarından aristoteles de kendi zamanında poetika, yani edebiyata, dram (tragedya) türlerine, kısaca şiirsel, dramatik sanatlı 'söz'e ilişkin olan ile felsefeyi birlikte incelemiş ve yorumlamıştır. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)