poisson oranı - youreads

  1. malzemelerin elastik şekil değişimiyle ilgili karakteristik bir özelliktir.

    uzaydaki bir cisme herhangi bir eksende bir kuvvet uygulanmış olsun. kuvvetin uygulandığı doğrultuya dik olan doğrultudaki birim şekil değişiminin kuvvetin uygulandığı doğrultudaki birim şekil değişimine oranı poisson oranıdır.

    poisson oranı çoğu metal için 0,25-0,35 arasındadır. çelikler için poisson oranı 0,3 kabul edilebilir.