polis devleti - youreads  1. idarenin faaliyetlerinden ötürü oluşan zararlardan hiç sorumluluğunun doğmadığı, keyfi idari faaliyetlerin sorgulanamadığı rejimler için kullanılan tanımlama.

    oysa polis devletinin tam tersi kavram olan hukuk devletlerinde idarenin birtakım yükümlülükleri ve kusurlu faaliyetlerinden dolayı sorumluluğu doğmaktadır.

    bir ara norm olan jandarma devlet anlayışına göre ise idare, faaliyet skalasında serbesttir yani herhangi bir negatif yükümlülük (yapmama borcu gibi) durumu söz konusu değildir ancak bireyin, idarenin faaliyetinden dolayı herhangi bir zararı doğuyorsa bunu hazineden talep etme hakkı mevcuttur.

    soslu fıstıkla idare hukukuna giriş 101