pros and cons - youreads

  1. bir şeyin;

    -avantajları & dezavantajları
    -olumlu yanları & olumsuz yanları

    anlamlarına gelen ifade. latince « pro et contra » ifadesinden gelir.